1.           Właściciel niniejszego serwisu, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz dla celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.qfair.pl