Regulamin Sklepu

Qfair Cosmetics & more

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez sklep internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym www.qfair.pl. W szczególności, regulamin niniejszy opisuje warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest Marcin Mikołajczuk, prowadzący działalność pod firmą Mconsulting Marcin Mikołajczuk z siedzibą w Jaworzu (43-384), przy ul. Bielskiej 198/1, o numerze NIP: 113-059-81-14, REGON: 240969927, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym dalej „Sprzedającym”.

2. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się pod wskazanym w ust. 1 adresem Sprzedającego, pod adresem mailowym biuro@qfair.pl, jak również pod numerem telefonu 798 666 569 lub 505 104 610 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 9:00 do 21:00 z telefonu stacjonarnego i komórkowego (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba kontaktująca się).

Niniejszy Regulamin zawiera następujące pozycje:

§1 Zakres działalności

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

§3 Warunki zawierania umów kupna- sprzedaży oferowanych produktów

§4 Warunki zawierania umów o świadczenie usług organizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu wykonywania makijażu permanentnego

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

§6 Tryb postępowania reklamacyjnego

§7 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

§8 Postanowienia końcowe

§1 Zakres działalności

1. Sprzedający pod adresem internetowym www.qfair.pl świadczy drogą elektroniczną:

usługę sprzedaży oferowanych w serwisie produktów za pomocą koszyka zamówień, 24 godziny na dobę,
usługę organizowania i przeprowadzania szkoleń z zakresu makijażu permanentnego;
usługę umożliwiającą dodawanie komentarzy prezentowanych w sklepie produktów;
subskrypcję newslettera z informacjami handlowymi.

2. Opisy i zdjęcia produktów oferowanych w sklepie wraz z określeniem ich ceny i specyfikacji stanowią ofertę handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Podane ceny są cenami brutto w walucie polskiej PLN i zawierają 23% VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki. Koszt wysyłki pojawia się w koszyku zamówień po wybraniu konkretnego produktu.

3. Usługa organizowania oraz przeprowadzania szkoleń obejmuje naukę podstaw teoretycznych oraz technik wykonywania makijażu permanentnego brwi, oczu oraz ust, wedle indywidualnych uzgodnień pomiędzy podmiotem świadczącym usługę, tj. Agnieszkę Mikołajczuk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BEAUTY PROJECT Agnieszka Mikołajczuk, z siedzibą w Jaworzu (43-384), przy ul. Bielskiej 198/1, o nr NIP: 937-164-75-22, REGON: 070917511, a osobą zainteresowaną.

4. Opcja dodawania komentarzy jest dostępna tylko dla zarejestrowanych osób. Komentarze są widoczne dla wszystkich odwiedzających sklep.

5. Podczas składania zamówienia osoba zainteresowana może dokonać wyboru prenumeraty sklepowego newslettera, w których sklep nie częściej niż raz w tygodniu informuje o nowych produktach i promocjach. Z prenumeraty osoba zarejestrowana może w każdej chwili zrezygnować po zalogowaniu się na swoje konto i odhaczeniu opcji prenumeraty. W newsleterze nie są przesyłane informacje inne niż dotyczące produktów sklepu czy jego funkcjonowania.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Sklep umożliwia zamówienie oferowanych towarów i usług. Aby z niego korzystać należy zainstalować powszechnie dostępne oprogramowanie, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox: wersja 3 lub nowsze, Opera: wersja 9 lub nowsze, Chrome: wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer: wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki powinny zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez osobę zainteresowaną skorzystaniem z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają mu korzystanie z Serwisu.

§3 Warunki zawierania umów kupna- sprzedaży oferowanych produktów

1. Warunkiem skorzystania z oferty sprzedaży produktów, dostępnych na stronie sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi cenami produktów widocznymi na karcie produktu (podanymi w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT), zapoznanie się i akceptacja warunków polityki prywatności, kosztów wysyłki oraz zapoznanie się i akceptacja regulaminu w podsumowaniu zamówienia.

2. W celu zakupu wybranego produktu dostępnego w sklepie Kupujący wybiera produkt do koszyka zamówień. Wybór produktu do koszyka zamówień dokonywany jest poprzez kliknięcie na, mieszczący się po prawej stronie zdjęcia produktu, aktywny po wyborze produktu, przycisk z napisem: „Do koszyka”.

3. Kupujący może skorzystać z opcji zachowania produktu w tzw. „schowku”, polegającej na zarezerwowaniu produktu do czasu opuszczenia serwisu (rezygnacji z zakupu) lub skierowania go do koszyka zamówień. Wybór produktu do „schowka” dokonywany jest poprzez kliknięcie na, mieszczący się po prawej stronie zdjęcia produktu, aktywny po wyborze produktu, przycisk z napisem: „Do schowka”.

4. W koszyku zamówień Kupujący może zapoznać się z jego zawartością, tj. z wybranymi produktami, ich ceną oraz kosztami zakupu (wysyłki) i sposobem dostarczenia produktu. Po wyborze opcji „Dalej” Kupujący dokonuje wyboru formy zamówienia – z rejestracją/logowaniem lub bez. Kupujący może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub też zarejestrować Konto Kupującego, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego.

5. Zarejestrowani Kupujący mają możliwość:

edycji swojego konta, tj. danych adresowych i kontaktowych;
rezygnacji bądź zamówienia newslettera;
wgląd w historię swoich zamówień;
otrzymania rabatów za wszystkie swoje zrealizowane zamówienia; wartość takich zamówień

6. Kupujący w sekcji „Szczegóły zamówienia” podaje dane niezbędne do realizacji składanego zamówienia (zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności), tj. imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, a następnie wybiera opcję zakupu z fakturą lub bez. Kupujący wskazuje następnie dane adresowe, niezbędne do wysyłki zamówienia.

7. W sekcji „Szczegóły zamówienia” Kupujący akceptuje również niniejszy regulamin, klikając przycisk „Akceptuję regulamin sklepu” oraz akceptuje postanowienia Polityki Prywatności, klikając przycisk „Akceptuję Politykę Prywatności”. Lub

klikając przycisk „Akceptuję regulamin sklepu i Politykę Prywatności” (wspólny).

8. W sekcji „Podsumowanie zamówienia” Kupujący może skontrolować prawidłowość podanych danych, złożonego zamówienia oraz dowiaduje się, jaki jest finalny koszt zamówienia i sposób jego realizacji.

9. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży wybranych produktów następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez Kupującego po kliknięciu na przycisk „Zamawiam i płacę”. W tym momencie następuje jednoczesne przesłanie formularza zamówienia do wiadomości Sprzedającego. Kupujący otrzymuje na podany adres mailowy – potwierdzenie zawarcia umowy.

10. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy, tj. po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym. Całkowity czas realizacji i dostawy zamówionych produktów jest uzależniony od ich dostępności w magazynie sklepu oraz magazynach producentów i pokazany jest w karcie produktu. Łączny czas realizacji i dostawy produktów oraz wykonywania usług nie przekracza 30 dni od daty zawarcia umowy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem usług pocztowych świadczonych przez operatora pocztowego.

11. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez dostarczenie ich za pomocą Kuriera, na podany w formularzu zamówienia adres Kupującego. Dostawa odbywa się na terenie Polski.

12. Po zamówieniu produktów w sklepie oraz przedpłacie na konto sklepu Kupujący może odebrać produkty w punkcie odbioru 43-384 Bielsko Biała ul. Jaworzańska 40 w dni robocze w godz. Od 9:00 do 17:00. W takim przypadku Kupujący nie ponosi kosztów wysyłki zamówienia oraz żadnych innych dodatkowych opłat. W celu uzgodnienia możliwości osobistego odbioru zamówienia, Kupujący powinien uprzednio skontaktować się z serwisem telefonicznie lub mailowo.

§4 Warunki zawierania umów o świadczenie usług organizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu wykonywania makijażu permanentnego

1. Osoba zainteresowana może zapoznać się z opisem usługi organizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu wykonywania makijażu permanentnego, dostępnym w zakładce „SZKOLENIA”, po wyborze opcji „MAKIJAŻ PERMANENTNY. BAZOWE”.

2. W przypadku chęci skorzystania ze wskazanej wyżej usługi osoba zainteresowana powinna skontaktować się z właścicielem serwisu pod adresem mailowym biuro@qfair.pl lub telefonicznie pod numerami: 798 666 569 lub 505 104 610 albo pod adresem mailowym info@beautyprojekt.pl lub telefonicznie pod numerami: 601 29 56 73/ 792 94 74 34. 33 92 20 666 (z organizatorem szkoleń).

3. Szczegóły świadczenia wskazanej wyżej usługi będą ustalone indywidualnie w ramach zrealizowanego kontaktu.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Kupujący, będący Konsumentem może odstąpić od zawartej ze Sprzedającym umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle go na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres mailowy Sprzedającego, tj.: biuro@qfair.pl. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę Konsumenta w sposób dostateczny. Formularz Oświadczenia znajduje się na stronie sklepu.

3. Sprzedający, w przypadku wykonania przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy zwraca Konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu, z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot Sprzedającemu lub przekazać go osobiście nie później niż do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotu przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedający niezwłocznie przekazuje Konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

8. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów:

których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Konsumenta;
które posiadają krótki termin przydatności;
które zostały dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, a po otwarciu opakowania nie można ich zwrócić, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a zostały one otwarte po otrzymaniu.

9. Osoba zainteresowana, będąca Konsumentem jest uprawniona do odstąpienia od zlecenia realizacji usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu wykonywania makijażu permanentnego, pod warunkiem, że szkolenie nie zostało jeszcze przeprowadzone za jego wyraźną zgodą, przy jednoczesnym poinformowaniu go o braku możliwości odstąpienia od umowy po zakończeniu świadczenia usługi. Z prawa tego można skorzystać w terminie do 14 -tu dni od daty potwierdzenia zlecenia usługi przez Sprzedającego (w formie mailowej).

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za zgodność towaru/usługi z zawartą umową w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sprzedający odpowiada względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt/usługa ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu/usługi z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedającego, tj. do dwóch lat od wydania towaru, Kupujący będący Konsumentem jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wysyłając lub dostarczając osobiście zgłoszenie reklamacyjne drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@qfair.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: 43-382 Jaworze ul. Bielska 198/1. Kupujący niebędący konsumentem jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o wadzie pod rygorem utraty uprawnienia do dochodzenia roszczeń z tytułu wady produktu lub usługi.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

• imię i nazwisko;

• adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu);

• przedmiot reklamacji;

• przyczynę reklamacji;

• podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą).

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Kupującego

5. Jeżeli towar/usługa ma wadę, Kupujący może domagać się obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad /dokona ponownej usługi albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony/ usługa została już ponownie świadczona przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu/ ponowienia usługi lub usunięcia wady. Ponadto Kupujący będący Konsumentem może zaproponować inny od Sprzedającego sposób naprawienia towaru/ dokonania ponownej usługi lub usunięcia wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu/usługi wolnego/wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. W razie uwzględnienia żądania naprawy towaru/ponownej naprawy w przypadku usługi lub wymiany towaru na nowy, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy lub wymiany towaru na wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.

7. Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi nie wpływa na uprawnienie Kupującego do skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji udzielanej przez Sprzedającego na świadczone przez niego usługi wedle zasad określonych w zakładce „Gwarancja”.

§7 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Właściciel niniejszego serwisu, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz dla celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.qfair.pl

§8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Kupującym umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin Sklepu“.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie głównej serwisu wraz ze szczegółowym zestawieniem zmian Regulaminu na okres co najmniej 30 dni przed wejściem w życie zmian. Kupujący posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej Konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz. U. 2018 poz. 1000).